BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Standar Aldona
Title
Kapitał zagraniczny w rolnictwie oraz branży artykułów spożywczych
Foreign Investment in Agriculture and Grocery Trade
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 221-224, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Rolnictwo, Przemysł spożywczy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje w rolnictwie
Food economy, Agriculture, Food industry, Direct investments, Investments in agriculture
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zaprezentowano znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki Polski, jej zróżnicowanie regionalne oraz wielkość inwestycji w rolnictwie i branży artykułów spożywczych. (oryg. streszcz.)

Foreign investment are significant importance for economy of every county. Particularly Poland needs to exert itself for this capital because it might contribute to overcoming the economic underdevelopment with regard to the old members of the EU. The analysis of the negative influence of foreign investments in Poland has shown that attracting foreign investors requires making changes in macro economical politics (taxation) and creating favourable conditions for reinvestment of profits. The investors, mainly from Europe, avoid Polish agriculture but they are more and more willing to invest capital in grocery trade. Such companies made employed 3,1% of all companies with foreign capital interest and they employed 7,7% of workers in companies. It is, however, important to realize that foreign investments were focused on Warsaw metropolis and in the western Polish provinces and they were not located in the underdeveloped eastern regions of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bojar E. 2001: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Buckley A. 2002: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Budnikovvski A. 2003: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Dziemianowicz. W. 2004: Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów [http://www.mgpips.pl].
  5. Główny Urząd Statystyczny. 2005: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa.
  6. Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 : Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 roku. Warszawa.
  7. Niemiec M., Wróblewski M. (red.) 2003: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  8. Świerkocki J. 2004: Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. Umiński S., Stępniak A. 2004: Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne pomagają Polsce w realizacji celów Strategii Lizbońskiej? Wspólnoty Europejskie Nr 10 (155).
  10. www.unctad.org.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu