BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szybiga Krystyna
Title
Zmiany spożycia żywności w gospodarstwach domowych Dolnego Śląska na tle kraju
Changes of Food Consumption in Households of Lower Silesia on the Country Background
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 249-252, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Konsumpcja żywności
Households, Consumption, Food consumption
Note
synopsis, summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Sporządzanie analiz gospodarki żywnościowej w ujęciu regionalnym wymaga m.in. wiedzy z zakresu potrzeb żywnościowych. W opracowaniu omówiono zmiany spożycia żywności na Dolnym Śląsku na tle kraju. Wskazano na ograniczony dostęp do danych o spożyciu w gospodarstwach domowych w układzie regionalnym, a stąd na trudności analizy rynkowej. (oryg. streszcz.)

Making analysis of agribusiness in regional aspect needs La. knowledge of nourishment necessity. In this paper there is discussed about food consumption changes in Lower Silesia on the country background. There is pointed at limited access to data of consumption in households in regional scheme, and thence at difficulties in market analyse. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chrościcki T. 2005: Uwarunkowania makroekonomiczne. [W:] Popyt na żywność. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe MRiRW, ARR, IERIGŻ-PI, nr 6, 3.
  2. Gulbicka B. 2000: Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie. XX wieku. Studia i Monografie. IERÍGZ. Warszawa, 93-99.
  3. Kowrygo B. 2003: Polityka wyżywienia w Polsce na początku XXI wieku. Przemysł Spożywczy, nr 9, 14-17.
  4. Mynarski S. 1987: Analiza rynku. Problemy i metody. PWN, Warszawa, 35-40.
  5. Popyt na żywność (2005). Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. MRiRW, ARR, IERÍGZ-PIB, Nr 6, 6-18.
  6. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. GUS: Warszawa, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
  7. Roczniki Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, US. Wrocław, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
  8. Świetlik K. 2005: Popyt na żywność w latach 2004-2005. Biuletyn Informacyjny, nr 12 (174). ARR, 24-35.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu