BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komuda Łukasz
Title
Zagospodarowanie odpadów
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 4, s. 93-108
Keyword
Gospodarka odpadami, Składowiska odpadów, Odpady komunalne, Odpady przemysłowe, Odpady użyteczne, Recykling
Waste management, Landfill sites, Commercial wastes, Industrial waste, Useful wastes, Recycling
Abstract
Cały rynek zagospodarowania odpadów w Polsce oszacować można na ok. 3-4 mld zł. Niestety, znaczny udział w nim ma składowanie-obejmuje ono bowiem 18 procent odpadów przemysłowych i niemal 97 procent komunalnych. Trudno obecnie dostrzec zmiany, które świadczyłyby o szybkim rozwiązaniu problemu odpadów. Jednak wiele zależy od nowych regulacji prawnych i sposobów wprowadzania ich w życie. Tym niemniej można przypuszczać, iż wartość rynku zagospodarowania odpadów w przyszłości będzie rosła.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu