BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 6-8
Keyword
Teorie zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Ewolucja zarządzania
Management theories, Organisation and management, Evolution of management
Abstract
W filozofii nauki niewspółmierność oznacza, iż znaczenia pojęć i metod naukowych zmieniają się wraz ze zmianą teorii w ramach której funkcjonują. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy pojęcie niewspółmierności znajduje zastosowanie w zarządzaniu?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. BIELSKI, Organizacje. Istota, struktury, procesy, wydanie II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996..
 2. G. BURRELL, G. MORGAN, Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heinemann, London, 1979.
 3. P. FEYERABEND, Against Method, NLB, London 1975, s. 269, 270.
 4. A. GOBLER, Wstęp, [w:] H. PUTNAM, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998, s. 8.
 5. T. GRUSZECKI, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 37.
 6. H. JAGODA, J. LICHTARSKI, O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd Organizacji", nr 1/2003.
 7. H. KOONTZ, The Management Theory Jungle, „Journal of the Academy of Management", 1961, vol. 4., no. 3.
 8. M. KOSTERA, Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2003.
 9. J. KRZYŻANOWSKI, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985, s. 42.
 10. T.S. KUHN, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przekład i posłowie S. Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985, s. 465.
 11. T.S. KUHN, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 12. T.S. KUHN, Współmierność, porównywalność i komuni-kowalność, [w:] Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970-1993 i wywiad rzeka z autorem slynnej „Struktury rewolucji naukowych", Sic!, Warszawa 2003.
 13. J. LICHTARSKI, M. CZURA, O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu. Integracja i dezintegracja, red. H. JAGODA, J. LICHTARSKI, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 14. J. LICHTARSKI, Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd Organizacji", nr 12/2000.
 15. S. LUKES, Niewspółmierność w nauce i w etyce, [w:] Racjonalność współczesności, PWN, Warszawa 1992, s. 132.
 16. G. MORGAN, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 17. Słownik Języka Polskiego (program komputerowy), PWN, Warszawa 2003, hasło: „komplementarność".
 18. J. ZIELENIEWSKI, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 68-79.
 19. K. ZIMNIEWICZ, Skrzynka narzędziowa menedżera, „Przegląd Organizacji", nr 5/2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu