BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar
Title
Zakres i metody nauczania sprawozdawczości finansowej
Scope and methods of financial reporting education
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 23, nr 79, s. 22-32, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Edukacja, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Education, Financial statements, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Końcową częścią nauczania rachunkowości finansowej jest sprawozdawczość finansowa. W dydaktyce sprawozdawczości finansowej należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak: zakres przekazywanych treści, stosowane metody nauczania, funkcje podręczników oraz sposoby sprawdzania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The final phase of financial accounting education is financial reporting. In teaching of the financial reporting attention should be focused on: the scope of the subject, teaching methods, the role of manuals and the ways of checking knowledge.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ćwiąkała K., Jendrzejczak E., Kazimierska T., Aby podjąć wyzwania. Dylematy nauczycieli: „Jaki program? Jaki podręcznik", „Nowa Edukacja Zawodowa" 2002, nr 6.
  2. Gos W., Kierunki zmian nauczania rachunkowości, [w:] Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości, Materiały konferencyjne, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1999.
  3. Nadolna B,, Metody nauczania a zakres ich wykorzystania w nauczaniu rachunkowości, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Materiały konferencyjne, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002.
  4. Półtorzycki J., Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991.
  5. Radawiecka E., Aktywizujące metody nauczania rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 70, SKwP, Warszawa 2003.
  6. Sawiński J., Dlaczego kompetencje? „Nowa Szkoła" 1998, nr 2.
  7. Szczypa P., Zależności przyczynowo-skutkowe miedzy wzrostem wiedzy i umiejętności studentów a doborem podręczników oraz metod sprawdzających efektywność procesu dydaktycznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 70, Warszawa 2003.
  8. Szloska F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu