BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamrol Mirosław, Czajka Bartłomiej, Piechocki Maciej
Title
Analiza dyskryminacyjna : Przegląd najważniejszych modeli
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 34-38
Keyword
Ocena przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Model Altmana
Evaluation enterprises, Discriminant analysis, Altman model
Abstract
Omówiono zagadnienie wykorzystywania analizy dyskryminacyjnej do oceny przedsiębiorstw. Dokonano chronologicznego przeglądu najważniejszych światowych modeli analizy dyskryminacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E.ALTMAN, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, J. Wiley, New York 1993, s. 184-221, 318.
 2. A.ADAMSKI, Altman mówi: nie jest dobrze, „Home & Market", kwiecień 2001, s. 96.
 3. M. CASEY, V. McGEE, C. STINKEY, Discriminating between Reorganized and Liquidated Firms in Bankruptcy, „The Accounting Review", April 1986, s. 249-262.
 4. E. DEAKIN, A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure, „Journal of Accounting Research", vol. 10, Spring 1972, s. 167-179.
 5. Deutsche Bank, Die Untersuchung von Unternehmensinsolvenz im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprufung durch die Deutsche Bundesbank, „Monatsberichte der Deutschen Bundesbank", nr 44/1992, s. 30-35.
 6. R. EDMISTER, An Empirical Test of FinancialRatio Analysis for Small Business Failure Prediction, „Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 7, March 1972, s. 1477.
 7. G. FULMER, J.E. MOON, T.A.GAVIN, M.J.ERWIN, A Bankruptcy Classification Model for Small Firms, „Journal of Commercial Bank Lending", July 1984.
 8. A.HOŁDA, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2001, z. 5 (61), s. 60, 64.
 9. K. KEASEY, P. McGUINNESS, The Failure of UK Industrial Firms for The Period 1976-1984, Logistic Analysis and Entropy Measures, „Journal of Business Finance and Accounting", 1990, nr 17, s. 119-135.
 10. J. KO, Predicting Bankruptcies of Japanese Firms, niepublikowana praca magisterska na Uniwersytecie Nowojorskim, 1982.
 11. H. KOH, L. KILLOUGH, The Use of Multiple Discriminant Analysis in the Assessment of the Going-Concern Status of an Audit Client, „Journal of Business Finance & Accounting", vol. 17, Spring 1990, s. 179-191.
 12. H.-J. NIEHAUS, Friiherkennung von Unternehmenskrisen, Dusseldorf, 1987.
 13. M. NOWAK, Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw - metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998, s. 242-243.
 14. M.J. PEEL, Timeliness of Private Company Reports Pre dicting Corporate Failure, „Investment Analysis" 1987, nr 83, s. 23-37.
 15. A. RUTKOWSKI, Prognozowanie zagrożenia upadłością na podstawie sprawozdań finansowych, „Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4/1999, s. 45, 46.
 16. K.SKOGSVIK, Current Cost Accounting Ratios as Predictors of Business Failure: The Swedish Case, „Journal of Business Finance and Accounting" 1990, nr 7, s. 137-160.
 17. T. STASIEWSKI, Upadek przedsiębiorstw. Przyczyny, symptomy i metody przewidywania, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", 1995, z. 33, s. 163.
 18. R. J. TAFFLER, The Assessment of Company Solvency and Performance Using a Statistical Model - a Comparative UK Based Study, „Accounting and Business Research", vol. 14, Autumn 1983, s. 295-307.
 19. Ch.V. ZAVGREN, Assessing the Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: A logistic Analysis, „Journal of Business Finance and Accounting", Spring 1985, s. 19-45.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu