BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzemień Eugeniusz, Wolniak Radosław
Title
Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie - analiza stosowanych koncepcji
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 4, s. 39-41, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania, Technologia informacyjna
Enterprise management, Computer aiding management, Management Information Systems, Information Technology (IT)
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę trzech stosowanych sposobów pozyskiwania oprogramowania wspomagającego zarządzanie: zakup gotowych pakietów programowych, zlecenie napisania programu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym oraz tworzenie oprogramowania we własnym zakresie. Nie stwierdzono jednoznacznie, który z tych sposobów jest najlepszy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CHAD K., One-Stop Shop. Enterprisewide Quality Software Can Boost Improvements and Save Your Money, „Quality Digest", nr 11/2002.
  2. HAAG S., CUMMINGS M., DAWKINS J., Management Information Systems for the Information Age, McGraw 1998.
  3. KRZEMIEŃ E., WOLNIAK R., Analiza wpływu komputeryzacji metod i narzędzi zarządzania jakością na efektywność przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości", nr 10/2003, s. 23-27.
  4. ROSENSTEIN K., Evaluating Calibration Software, „Quality Digest", nr 12/2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu