BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek
Title
Analiza zmian na rynku papierów komercyjnych w Polsce
Analysis of Changes on the Commercial Paper Market in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 456-464, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek pieniężny, Papiery komercyjne, Bony komercyjne
Money market, Commercial papers, Commercial bonds
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono historię emisji bonów komercyjnych w Polsce. Zapreezntowano tabele i wykresy ilustrujące tendencje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w ostatnich latach.

There has been a downward trend on the nonpublic short-term debt securities in Poland in the last three years. The author conducts quantity analysis of the changes on the commercial paper market and identifies the phases of its development. He also makes some effort to find factors which influence the market today and in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ACI-STEP Task Force, The Short-term Paper Market in Europe. Proposals and recommendations for the development of a pan-European market, Frankfurt a/Main, grudzień 2003; raport ze strony: http://www.ecb.int/ecb/pdf/cons/aci/acicons.pdf (dn. 17.03.2005r.).
 2. Alworth J.S., Borio C.E.V., Commercial Paper Markets: Survey, BIS Economic Papers No. 37-April 1993.
 3. British Bankers' Association, London Market Guidelines. Commercial Paper, Londyn, kwiecień 2000.
 4. Deutsche Bundesbank, "Monatsbericht" maj 1993.
 5. Dziawgo D., Bony komercyjne na polskim rynku finansowym - wybrane aspekty w działalności bankowej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 6. Pitch Polska, Rating & Rynek. Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych, numery z lat 1997-2004.
 7. Gopinath S., Issues in Strengthening Commercial Paper Market, Reserve Bank of India Bulletin, luty 2005.
 8. Lasocki M, Pora na obligacje przedsiębiorstw, "Nowa Europa" z 21.02.1997.
 9. Nowak M., Emisja papierów komercyjnych w Polsce, TWIGGER, Warszawa 1999.
 10. Nowak M., Pozabankowy rynek pieniężny, [w:] Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy, red. Z. Polański, "Transformacja Gospodarki" nr 84, IBnGR, Warszawa 1997.
 11. Nowak M., Pozabankowy rynek pieniężny, [w:] Rynek pieniężny w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych: stan i perspektywy, red. Z. Polański, Zeszyty IBnGR, zeszyt nr 24, IBnGR, Warszawa 1999.
 12. Pauka M, Dostosowanie polskiego rynku krótkoterminowych papierów dłużnych do wymogów Unii Europejskiej, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003.
 13. Rose P.S., Money and Capital Markets. The Financial System In an Increasingly Global Economy, Irwin, Burr Ridge 1994.
 14. Rustemeyer R., Commercial Paper in Österreich. Die Sicht des Emittenten, Bank-Archiv. "Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft"1993, nr4 (Jg. 41).
 15. Sławiński A., Osiński J., Polski rynek pieniężny '95, "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 16. Styn I, Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami jako forma finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, red. J. Głuchowski, I. Ohl, materiały pokonferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów w 1995 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 17. Zawadzka Z., Aktualne tendencje w bankowości światowej, [w:] Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu