BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęsny Wiesław
Title
Próg rentowności jako narzędzie budżetowania
Break-even Point as an Instrument of the Financial Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 620-622, bibliografia 2 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Budżetowanie, Rentowność, Wskaźniki rentowności
Enterprises financial management, Budgeting, Profitability, Profitability index
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił model rentowności sprzedaży, którego podstawą jest podział kosztów na stałe i zmienne oraz założenie, że zależność kosztów zmiennych od wielkości produkcji jest liniowa. Model ten pozwala obliczyć oczekiwaną rentowność dla dowolnego przyrostu sprzedaży i dowolnej struktury kosztów.

The break-even analysis belongs to the elementary instruments of the financial management. It supports the decision process of enterprises because it permits to define the relationship between the sales value and the profitability. The article presents the attempt to modify this instrument taking some values of classic formula known from financial bibliography into consideration. In the suggesting model the growth of sales value is the independent factor and it is possible to estimate the return on sales (ROS) on the basis of it. Two of its variants are presented in the article, depending on the own manufacturing abilities or extra enterprise's investment expenditures. The author gives his view that the break-even as the elementary instrument of the financial management is the essential element in the budgeting process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  2. Szczęsny W., O pewnych własnościach progu rentowności, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1034, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu