BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawczuk Janusz
Title
RFN w dialogu z Moskwą (1988-1989)
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 4, s. 53-84
Keyword
Stosunki polityczne
Political relations
Country
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Republika Federalna Niemiec (RFN)
Union of Soviet Socialist Republics (USSR), Federal Republic of Germany (FRG)
Abstract
Kontakty gospodarcze radziecko-zachodnioniemieckie uległy szczególnej intensyfikacji i konkretyzacji zwłaszcza w 1988 roku. Obie strony deklarowały chęć ściślejszej współpracy. Przyczyniły się do tego również zacieśniona współpraca przedsiębiorstw obu państw oraz zakładanie spółek typu joint-venture. Omówiono przebieg i wyniki wzajemnych spotkań i wizyt dyplomatów ZSRR i RFN.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu