BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejko Anna
Title
Próby integrowania uchodźców-przypadek Polski
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 3, s. 20-22
Keyword
Emigracja, Migracja ludności, Prawa cudzoziemców, Prawa człowieka, Integracja społeczna, Uchodźcy, Konwencja genewska
Emigration, Population migration, Foreigners' rights, Human rights, Social integration, Refugees, Geneva Convention
Abstract
Trzynaście lat temu Polska podpisała Konwencję Genewską z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców, która pomimo upływu ponad pół wieku wciąż pozostanie najważniejszym międzynarodowym aktem prawnym regulującym standardy przyjmowania cudzoziemców i udzielania im ochrony przed prześladowaniami w krajach pochodzenia. Będąc sygnatariuszem Konwencji Rzeczpospolita wypracowała standardy recepcji imigrantów składających wnioski o nadanie statusu uchodźcy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu