BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Paweł
Title
Jak zabezpieczyć kredyt bankowy?
Source
Bank, 2004, nr 5, s. 42-46
Keyword
Kredyt bankowy, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Zabezpieczenie kredytów, Klasyfikacja należności bankowych, Prawo bankowe
Bank credit, Business activity lending, Securities loans, Classification of bank’s receivables, Banking law
Abstract
Przybliżono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. Omówiono zasady klasyfikacji należności bankowych oraz wzrost znaczenia zabezpieczeń. Podkreślono pozytywny wpływ nowych przepisów na dostępność kredytu bankowego. Załączono listę zabezpieczeń umożliwiających bankom pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu