BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paluch Michał
Title
Czy naprawdę jesteśmy inni? : Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych w opinii niepełnosprawnych
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 19-20
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Badania ankietowe, Opinia publiczna, Polska w WE
Disabled people, Disabilities employment activity, Questionnaire survey, Public opinion, Poland in the EC
Abstract
Dobiegł końca Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON), ogłoszony decyzją Rady Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia było m.in. podniesienie świadomości społecznej o prawie osób niepełnosprawnych dla ochrony przed dyskryminacją oraz do pełnego i równego korzystania z ich praw, poprawa komunikacji w sprawie niepełnosprawności oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Niebagatelną rolę odegrała też wymiana doświadczeń dotyczących dobrej praktyki w tej dziedzinie na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu