BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzega Urszula
Title
Przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie transformacji
Source
Polityka Społeczna, 2001, nr 5-6, s. 5-8
Keyword
Konsumpcja, Przemiany społeczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Consumption, Social change, Systemic transformation
Abstract
Artykuł opisuje zmiany jakie zaszły w wielkości oraz strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, na przełomie lat 1989 - 1998.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu