BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkowski Julian
Title
Oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce 1992-2002
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 10-13
Keyword
Koszty pracy, Składki ubezpieczeniowe, Podatki, Polityka płacowa
Labour costs, Insurance premium, Taxes, Wage policy
Abstract
Relacje między wynagrodzeniami a kosztami pracy przedstawiane są często w niejasny, cząstkowy, a nawet mylący sposób. W materiale niniejszym dokonano oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w kraju za lata 1992-2002, opierając się na szczegółowej analizie i obrazując całość zagadnienia za pomocą wykresów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aksman E. (2003), Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce, „Ekonomia" nr 9, s. 132-146.
 2. Aksman E. (2002), Redystrybucyjny efekt podatku dochodowego w Polsce, „Ekonomista" nr 4, s. 555-574.
 3. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian (1998a), Ministerstwo Finansów, s. 50.
 4. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian. (Synteza) (19985), Ministerstwo Finansów, s. 13-14.
 5. Borkowska S. red. (2001), Koszty pracy a rynek pracy, Opracowania PCZ, IPiSS, Warszawa.
 6. Daszkowski J. (2002a), Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w Polsce w latach 1992-1999, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Daszkowski J. (2002b), Struktura kosztów pracy w Polsce, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 204-211.
 8. Daszkowski J., Grycuk A. (2001), Obraz podatkowych i składkowych obciążeń płacy w latach 1998 i 1999, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 115-129.
 9. Eriksen K., Fallan L. (1996), Tax knowledge and attitudes toward taxation: A report on a quasi-experiment, „Journal of Economic Psychology", vol. 17, s. 387-402.
 10. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 (2000), Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje GUS, Warszawa.
 11. Grądalski F. (2002), Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych, „Ekonomista" nr 2, s. 221-245.
 12. GUS (2001), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2000 r., „Informacje i Opracowania Statystyczne GUS", Warszawa.
 13. Keane M.R, Prasad E.S. (2001), Poland inequality, transfers, and growth in transition, „Finance & Development" March, s. 50-53.
 14. Keane M.R, Prasad E.S. (2002a), Inequality, transfers, and growth: new evidence from the economic transition in Poland, „The Review of Economics and Statistics", May, 84(2), s. 324-341.
 15. Keane M.R, Prasad E.S. (2002b), Changes in the structure of earnings during the polish transition, IMF Working Paper WP/02/135.
 16. Nojszewska E. (2002), Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 17. Podkaminer L. (2003), A note on the evolution of inequality in Poland, 1992-1999, „Cambridge Journal of Economics", vol. 27, s. 755-768.
 18. Primik U. (2000), Dezinformacje o kosztach pracy w wypowiedziach politycznych i publikacjach prasowych, praca magisterska napisana w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH.
 19. Vihanto M. (2003), Tax evasion and the psychology of the social contract, „Journal of Socio-Economics", vol. 32, s. 111-125.
 20. Wołowiec T. (2003), Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8(643), s. 43-51.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu