BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudła Szymon
Title
Liczy się skuteczność
Source
Personel i Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 92-97
Keyword
Szkolenie pracowników, Szkolenie biznesowe, Programy szkoleniowe
Manpower training, Business training, Training programs
Abstract
Jak zaplanować i przeprowadzić szkolenia nastawione na poprawę konkretnych wskaźników biznesowych. Przedstawiono sposób na ścisłe powiązanie szkoleń z biznesem: szkolenia zorientowane na wskaźnik biznesowy. Wyjaśniono, kiedy stosować szkolenia nastawione na efekt biznesowy, kto powinien zgłosić potrzebę przeprowadzenia takiego szkolenia oraz omówiono kolejno etapy warsztatów. Ilustracją tez tego artykułu jest załączone studium przypadku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu