BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skodlarski Janusz, Matera Rafał
Title
Gospodarka światowa u progu trzeciego milenium
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 2, s. 5-37
Keyword
Gospodarka światowa, Raporty gospodarcze, Integracja gospodarcza, Globalizacja gospodarki, Zmiany strukturalne
World economy, Economic reports, Economic integration, Economic globalization, Structural changes
Abstract
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się różnorodne tendencje w systemach politycznych i gospodarczych. Zauważalne są w tym okresie elementy rozpadu (upadek ZSRR, podział Czechosłowacji, rozpad Jugosławii) oraz procesy scaleniowe, np. zjednoczenie Niemiec czy rozszerzenie procesu integracyjnego w Europie. Omówiono koniunkturę gospodarczą poszczególnych regionów świata na podstawie wskaźników makroekonomicznych (PKB, dynamika produkcji rolnej i przemysłowej), zmiany strukturalne w gospodarce światowej, międzynarodowe procesy integracji ekonomicznej oraz znaczenie procesów globalnych w gospodarce światowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu