BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrzesik Jacek
Title
Rynek instrumentów muzycznych
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 5, s. 34-36
Keyword
Przemysł muzyczny, Rynek dóbr przemysłowych, Handel zagraniczny, Sprzedaż produktu, Import, Integracja gospodarcza Polski z UE
Music industry, Industrial goods market, Foreign trade, Product sales, Import, Poland's economic integration with the EU
Abstract
Polski rynek instrumentów muzycznych zawsze był płytki, w ostatnich zaś latach skurczył się jeszcze bardziej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zarówno niedostatek środków finansowych w sektorze publicznym oraz prywatnym, jak i redukcja tego typu zainteresowań wśród młodzieży. Zmniejszył się tym samym import tych artykułów, który był głównym źródłem zaopatrzenia w instrumenty muzyczne w kraju. Wejście Polski do struktur unijnych "zaowocowało" podwyżką VAT na te wyroby z 7 do 22 procent
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu