BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela
Title
Wycenić ludzką efektywność
Source
Personel i Zarządzanie, 2004, nr 5, s. 75-79
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie personelem, Efektywność przedsiębiorstwa, Wartościowanie stanowisk pracy, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise management, Personnel management, Enterprise effectiveness, Job evaluation, Balanced Scorecard (BSC)
Abstract
Zarząd firmy dzięki zastosowaniu zrównoważonej karty wyników może ocenić, w jaki sposób tworzona jest w przedsiębiorstwie wartość dodana, kiedy i jak należy inwestować w pracowników oraz wprowadzać niezbędne systemy i procedury, aby poprawić rezultaty w przyszłości. O skuteczności tego instrumentu zarządzania w dużej mierze decyduje właściwe opracowanie harmonogramu wdrożenia. Omówiono warunki i harmongram wdrożenia zrównoważonej karty wyników w firmie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu