BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Projakościowe tendencje przekształceń międzynarodowych koncernów budowlanych w latach 90. XX wieku
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 2, s. 28-32, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Rynek budowlany, Usługi budowlane, Jakość
Construction company, Construction market, Construction services, Quality
Note
Zawiera rysunki: [1] Struktura organizacyjna międzynarodowych firm budowlanych w latach 80. XX wieku, [2] Struktura organizacyjna międzynarodowych firm budowlanych w latach 90. XX wieku, [3] Struktura funkcjonowania koncernu budowlanego jako organizacji inteligentnej, [4] Tendencje zmian zakresów działalności koncernów budowlanych w zależności od stopnia ich wiedzy, [5] Schemat interakcji pomiędzy systemem wirtualnym funkcjonującym na rynku usług budowlanych a systemem biznesowym. Zawiera tabele: [1] Największe pod względem obrotów i znaczenia koncerny budowlane w latach 90. XX wieku, [2] Funkcjonalne zastosowanie systemów informatycznych w procesach zarządzania międzynarodowych koncernów budowlanych, [3] Podstawowe obszary oddziaływania systemów informatycznych na funkcjonowanie największych przedsiębiorstw budowlanych
Abstract
W niniejszym artykule omówiono problem wpływu technologii informatycznych na funkcjonowanie międzynarodowych koncernów budowlanych. Przedstawiono także wpływ wiedzy na działania koncernów międzynarodowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkinson J. Manpower Strategies for Flexible Organization. Personnel Management. August 2002.
 2. Austin S.r Baldwin A., Newton A. Manipulating the flow of design information to improve the programming of building design. Construction Management and Economics. Nr 12 1994.
 3. Currie W. L. Investing in CAD : a case study in ad hocdecision making.Long Rang Planning Nr 22 1989.
 4. Futcher K. The tacit nature of design knowledge. Technology Analysis and Strategic Management Nr 4. 1998.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. Organizacja inteligenta współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą. Gospodarka oparta na wiedzy. KBN. Warszawa. 2003.
 6. Hunter I. Mitrovic D., Hassan T.M., Gayoso A., The eLSEwise development routes and recommendations. Engineering Construction and Architectual Management Nr 6 1999.
 7. Lo W. Information technology and tomorrow's manager. Harvard Business Review .Listopad 1998.
 8. Twain A. The konwledge management toolkit. Pretince Hall. New York. 2000.
 9. Male S., Mitrovic D. Trends in world market and LSE. Engineering Construction and Architectual Management. Nr l 2001.
 10. Mitrovic D. LSE industry. Enigineering Construction and Architectual Management. Nr 4 2003.
 11. Nesan L. J, Holt G.D. Empowerment in Construction: the way forward for perfomance improvment. Somerset Research Series. Baldock.Hereforshire.1999.
 12. Pilcher R. Changes in construction. Journal of Project Management. Vol 3 Nr 2 2001.
 13. Piper J. Management through operation costs. Journal of Construction. Vol.123 Nr 3 2002.
 14. Whyte J.D., Bouchlagem D., Thorpe T. IT implementation in the construction organization. Engineering Construction and Architectual Management Nr 5/6 Volume 9 2002.
 15. Yetton P., Sharma R.r Southon G. Successful IS innovation: the contingent contributions of innovation characterics and implemenation process. Journal of Information Technology. Nr 14 1999.
 16. www.emeraldinsight.com/researchregister. 2004-09-10.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu