BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Krzysztof
Title
Inicjatywa Innowacje 2010
Source
Bank, 2004, nr 3, s. 17-19
Keyword
Projekty inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Strategia lizbońska, Konkurencyjność gospodarki, Innowacje
Investment project, Investment financing, Lisbon Strategy, Economy competitiveness, Innovations
Company
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Unia Europejska (UE)
European Investment Bank (EIB), European Union (EU)
Abstract
Omówiono zadania stojące przed Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Zwrócono uwagę na jego rolę w realizacji strategii lizbońskiej, zakładającej stworzenie do roku 2010 na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Priorytetem Banku do roku 2010 pozostaje finansowanie innowacji w ramach programu Inicjatywa Innowacje 2010.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu