BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowgier Henryk
Title
Znajdowanie punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z wykorzystaniem znanej funkcji użyteczności
Finding the optimum points on effective portfolios curve using known usability function
Source
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 4, s. 122-142, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Keyword
Portfel papierów wartościowych, Metody portfelowe, Funkcja użyteczności
Portfolio securities, Portfolio methods, Utility functions
Note
summ.
Abstract
W artykule znaleziono sposób szacowania punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych (ryzyko - zysk) związanych z bardzo często preferowanymi przez inwestorów w praktyce kwadratowymi funkcjami użyteczności. Ustalono w ogólności również przedziały liczbowe do jakich należą parametry funkcji użyteczności oraz parametry związane z krzywą portfeli efektywnych w zależności od wyboru funkcji użyteczności i otrzymanej krzywej portfeli efektywnych. (abstrakt oryginalny)

In the paper, a method is presented for estimating optimum points on effective portfolios curve (risk - profit) related to quadratic functions of usability which are very frequently preferred in practice by investors. Generally, also numerical ranges has been established to which belong parameters of usability function as well as parameters related to effective portfolios curve depending on usability function selected and effective portfolios curve obtained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bawa V.S., Elton E.J., Gruber M.J., [1979], Simple Rules for Optimal Portfolio Selection in Stable Paretian Market, Journal of Finance.
 2. Chiang A.C., [1984], Fundamental Methods of Mathematical Economics, Mc Graw-Hill Inc.
 3. Dobbins R., Fielding J., Witt S., [1994], Portfolio theory and Investment management, Blackwell Publishers, Oxford.
 4. Elton E.J., Gruber M.J., [1981], Modem portfolio theory and investment analysis, Wiley, New York.
 5. Elton E.J., Gruber M.J., [1976], Simple Criteria for Optimal Potfolio Selection, Journal of Finance.
 6. Fichtenholz G.M., [1985], Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa.
 7. Griffiths H., [1990], Financial investments, McGraw-Hill Book Company Europe.
 8. Haugen A.R., [1996], Teoria nowoczesnego inwestowania, WIGG-Press, Warszawa.
 9. Kowgier H., [2003], O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności, Przegląd Statystyczny, zeszyt 3, PWN, Warszawa.
 10. Lintner J., [1965], The valuation of risky assets and the sellection of risky investments in stock and capital budgets, Review of Economics and Statistics.
 11. Markovitz H., [1959], Portfolio selection: Efficient Diversification of Investment, Yale University Press, New Haven.
 12. Praca zbiorowa: Poradnik matematyczny, PWN, Warszawa 1980.
 13. Sharpe W.F., [1970], Portfolio Theory and Capital Markets, Mc Graw-Hill.
 14. Tarczyński W., [1997], Rynki kapitałowe, Vol. I, Vol. 2, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu