BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna
Title
Wpływ polityki wysokich stóp procentowych na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
An Influence the High Policy of Interest Rates on the Enterprises Investment Decisions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 261-269, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie przedsiębiorczości, Decyzje inwestycyjne, Kredyt inwestycyjny, Polityka kredytowa banków
Entrepreneurship financing, Investment decisions, Investment loans, Credit policy of banks
Note
summ.
Abstract
Celem autorki była analiza jednej z najstarszych i najbardziej tradycyjnych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Kredyty inwestycyjne umożliwiają intensywny rozwój przedsiębiorstw w długim okresie, co przekłada się na osiąganie stabilnego wzrostu gospodarczego. Autorka skupiła się na przyczynach korzystania przez przedsiębiorstwa z tej formy finansowania oraz podjęła próbę uzasadnienia podejmowania decyzji o rozwoju inwestycyjnym tych podmiotów w zależności od realizowanej przez banki komercyjnej polityki kredytowej.

This article presents analysis of trends in credit policy for Polish enterprises. Commercial banks are following a high level of bank loans despite the fact, that the Monetary Policy Council is decreasing the level of basic interest rates. The expensive cost of credits is a cause of the decrease of the economic growth and the investment outlays. High rate of interest rates has a negative influence on make investment decisions by enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn informacyjny 2002, nr 10-11, NBP, Warszawa, styczeń 2003.
  2. Informacja o wynikach kontroli działalności kredytowej banków komercyjnych z przewagą kapitału polskiego w latach 1996-2000, NIK, Departament Finansów i Bankowości, Warszawa, lipiec 2001.
  3. Inwestor może być zasianą dla banków. "Gazeta Bankowa" 2003 nr 13.
  4. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
  5. Mały Rocznik Statystyczny 2002, GUS, Warszawa 2003.
  6. Raport roczny 2002, NBP, Warszawa, wrzesień 2003.
  7. Sytuacja finansowa banków w 1997 r. Synteza, NBP, Warszawa, marzec 1998
  8. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza. NBP, Warszawa, maj 2004.
  9. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa, wrzesień 1998.
  10. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe DzU 2002, nr 41, poz. 365.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu