BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Roman
Title
Globalizacja i porządek międzynarodowy
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 1, s. 9-34
Keyword
Globalizacja, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Polityka międzynarodowa
Globalization, International economic cooperation, International politics
Abstract
W rozważaniach uwzględniono trzy elementy struktury porządku międzynarodowego. Są nimi: uczestnicy stosunków miedzynarodowych, prawne i polityczne zasady stosunków międzynarodowych oraz wertykalny wymiar życia międzynarodowego. Scharakteryzowano problemy globalne, takie jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, ekologię i ochronę środowiska, demografię i starzenie sie społeczeństwa czy problem nierówności, ubóstwa i marginalizacji pewnych regionów pod kątem tych trzech elementów. Podważono istnienie globalnej wioski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu