BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Ewa, Rudawska Edyta
Title
Usługi elementem dynamizującym rozwój regionu (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego)
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 3, s. 38-45
Keyword
Usługi, Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój regionalny, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Produkt krajowy brutto (PKB)
Services, Regional policy, Economic development of regions, Regional development, Households, Household savings, Gross domestic product (GDP)
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym państwa umacnia się rola usług jako czynnika wzrostu gospodarczego także w polityce regionalnej. W artykule przedstawiono dane ekonomiczne dotyczące woj. zachodniopomorskiego, które wskazują na stosunkowo wysoki stopień rozwoju tego regionu na tle innych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych na tle krajów Unii Europejskiej, "Studia i Prace SGH" 2001, z. 19, s. 171-172.
  2. K. Dziewoński, Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" 1967, t. XXXIX, z. 1, s. 34.
  3. M. Grzybyk, L. Kaliszczak, Z. Kryński, K. Szara, Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2, s. 37-48.
  4. http://www.badanie.ae.krakow.pl z 2002 r.
  5. Kształtowanie jakości życia mieszkańców w regionie, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003 (maszynopis powielony).
  6. M. Obrębalski, Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2002, nr 939, s. 11.
  7. Rocznik Województwa Zachodniopomorskiego 2002, US, Szczecin 2003, s. 119.
  8. P. Stefaniak, Stróż z komputerem - czyli usługi po nowemu..., "Boss Gospodarka" 2001, nr 41, s. 7.
  9. Z. Szymla, Determinanty rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, s. 34.
  10. Ustawa o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 91 z 5 czerwca 1998 r.).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu