BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Maciej
Title
Łańcuchy dostaw i sieci logistyczne w biznesie międzynarodowym
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 2, s. 15-20
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw, Sieci logistyczne, Logistyka międzynarodowa, Handel międzynarodowy
Supply Chain Management (SCM), Logistic management, Supply chain, Logistic networks, International logistics, International trade
Abstract
Waga koncepcji zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw zależy od intensywności międzynarodowych przepływów między elementami systemu korporacyjnego, zwłaszcza między centralą i filiami, która z kolei wynika z realizowanej strategii ponadgranicznej. Wyróżnia się cztery modele ponadgranicznych struktur organizacyjnych: model wielonarodowy, globalny, międzynarodowy i transnarodowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bovet D., J. Martha, Value Nets. Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits. John Wiley & Sons, New York 2000, s. 2.
 2. Boyson S., Th.M. Corsi, M.E. Dresner, L.H. Harrington, Logistics and the Extended Enterprise. John Wiley & Sons, New York 1999 s. 8
 3. Govil M., J.-M. Proth, Supply Chain Design and Management. Strategic and Tactical Perspectives. Academic Press, San Diego 2002, s.17
 4. Griffin R.W., M.W. Pustay, International Business. A Managerial Perspective. Addison-Wesley, Reading 1996, s. 584
 5. Grudzewski W.M., I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwowirtualne. Difin, Warszawa 2002, s.40 i 42.
 6. Hamel G., C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999, s.13.
 7. Maternowska M., Fourth Party Logistics (4PL) - kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. "Logistyka" 2002, nr 1, s.22-24.
 8. Obłój K. Tworzywo skutecznych strategii. Na styku startch i nowych reguł konkurencji. PWE, Warszawa 2002, s.135-154.
 9. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press, Basingstoke 1990, s.42-44.
 10. Sawhney M., D. Parikh, Where Value Lives in a Networked World. "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79. No 1, January-February, s.100
 11. Sethi V., W.R. King, Introduction to Business Process Reengineering. W: Organizational Transformation through Business Process Reengineering. Applying the Lessons Learned. Ed. V. Sethi, W.R. King, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998, s.4-10
 12. Slywotzky A.J., D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000, rozdział 12, s.294-313.
 13. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. PWE, Warszawa 1999, s.58-63, 130
 14. Witkowski J., Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrosławiu, Wrocław 1998, s.38
 15. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 49, 57
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu