BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudak Stanisław
Title
Jak NRD wchodziła do Unii?
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 2, s. 18-21
Keyword
Zjednoczenie Niemiec, Gospodarka, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Wymiana handlowa
Unification of Germany, Economy, Economic and political integration of Europe, Trade exchange
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Niemcy Wschodnie, Niemcy
East Germany, Germany
Abstract
Spośród krajów Europy Środkowowschodniej, w których dominowała gospodarka centralnie planowana, jedynie b. NRD zdobyła realne doświadczenia integracyjne ze Wspólnotami, a następnie z Unią Europejską. Niemiecka Republika Demokratyczna, stając się 3.X.1990 r. częścią składową RFN, została także automatycznie częścią WE. Doświadczenia niemieckie, przydatne także dla Polski pokazały, iż najtrudniej jest zrealizować zasadę swobody przepływu towarów w sferze obrotu z zagranicą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu