BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swiniarski Maciej
Title
Fundusze inwestycyjne vs. kluby inwestycyjne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 2, s. 74-78
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Kluby inwestorów indywidualnych, Inwestor indywidualny, Rynek kapitałowy, Badania ankietowe
Investment funds, Individual investors club, Individual investors, Capital market, Questionnaire survey
Abstract
Kluby inwestycyjne i fundusze inwestycyjne różni wiele, ale łączy idea współnego inwestowania przez posiadaczy skromnych oszczędności i równie niewielkiej wiedzy na temat inwestowania. Inicjatywa tworzenia klubów inwestycyjnych jest krokiem zmierzającym do upowszechnienia w Polsce modelu wyedukowanego i świadomego swych praw inwestora indywidualnego. Celem badań była ocena w/w klubów i perspektywy dalszej ich działalności w kraju w otoczeniu biznesowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu