BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkowski Julian
Title
Zróżnicowanie i dynamika wynagrodzeń w gospodarce polskiej
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 11-21, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Analiza danych statystycznych, Zróżnicowanie płac, Płace w gospodarce narodowej
Statistical data analysis, Wage differential, Wages in the national economy
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule podjęto próbę graficznego obrazowania danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wynagrodzeń. Zamieszczono wykresy: rozpiętość decylowa wynagrodzeń nominalnych brutto w październiku 2001 r. i 2002 r.; zmiany miar decylowych i przeciętnej rozkładów nominalnych wynagrodzeń brutto między październikiem 2002 r. a październikiem 2001 r.; decylowe realne wynagrodzenia netto i przeciętne wynagrodzenia w październiku 2002 r. jako procent odpowiednich miar z września 1982 r. i października 2001 r.; wartość miar pozycyjnych realnych wynagrodzeń netto w latach 1982-2002 jako procent realnego wynagrodzenia netto mediany z września 1982 r.; decylowe zróżnicowanie wynagrodzeń nominalnych brutto w wielkich grupach zawodów na tle zróżnicowania ogółem w gospodarce polskiej w październiku 2002 r.; decylowe zróżnicowanie wynagrodzeń nominalnych netto w wielkich grupach zawodów na tle zróżnicowania ogółem w gospodarce polskiej w październiku 2002 r.; bezwzględne przyrosty miar decylowych wynagrodzeń nominalnych netto w wielkich grupach zawodów w Polsce od października 1998 r. do października 2002 r.; przyrosty miar decylowych wynagrodzeń nominalnych netto w wielkich grupach zawodów w procentach przyrostu przeciętnego od października 1998 r. do października 2002 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu