BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaślan Wiktor
Title
Organy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 3, s. 22-24
Keyword
Instytucje WE, Prawo WE, Sądy międzynarodowe
European Communities Institutions, European Community law, International courts
Company
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstract
Organami ochrony prawnej w Unii Europejskiej są sądy wspólnotowe: Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji. Według art. 220 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) sądy te, każdy w zakresie swej właściwości, czuwają nad poszanowaniem prawa Traktatu w jego wykładni i stosowaniu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W Jaślan, Prawo Unii Europejskiej a prawo polskie. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu