BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Gracjan
Title
Płynność banku komercyjnego
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 2, s. 10 - 13
Keyword
Płynność finansowa, Zarządzanie płynnością finansową, Banki, Banki komercyjne
Financial liquidity, Liquidity management, Banks, Commercial banks
Abstract
Płynność jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego banku. Oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych, oraz postawienia do dyspozycji kredytobiorców kwot określonych umowami. Utrzymywanie płynności na odpowiednim poziomie jest podstawą istnienia banku, który zapewnia sobie ją przez posiadane środki pieniężne oraz możliwość zamiany niektórych składników majątkowych na pieniądz. Artykuł omawia zagadnienia związane z zachowaniem płynności banków w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu