BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haus Ber
Title
Rozmieszczenie władzy w organizacji holdingowej
Division of Power in a Holding Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 484-490, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Holding, Zarządzanie holdingiem, Struktura przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Holding, Holding management, Structure of company, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia usytuowania władzy w strukturze holdingu. Wskazano źródła władzy w organizacji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji holdingowej. Rozważono jaki jest zakres władzy każdego szczebla hierarchicznego i od czego on zależy. Przedstawiono tendencje w kształtowaniu się współczesnej struktury gospodarczej i funkcjonalnej holdingu.

The author of this paper took the effort of explaining how is located the authority in the structure of holding. It has been concluded that despite of legal regulations the real corporate authority is focused in the areas of the bigger knowledge. The organic function and controlling move up the hierarchic structure of holding. The author tried to explain the reasons and results of such moving up of the corporate authority. Finally it has been concluded that in the global economy the role of the authority on the highest level of the corporation is permanently growing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jokiel G. (2004), Strategia zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, praca doktorska, AE, Wrocław.
  2. Krawiec F. (2005), Transformacje firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa.
  3. Sobotkiewicz D. (2005), Samodzielność decyzyjna krajowych oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce w zakresie marketingu, praca doktorska, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu