BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hopej Marian, Kamiński Robert
Title
O rozmieszczeniu władzy we współczesnych organizacjach
A Power Arrangement in Modern Organizations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 491-497, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Struktura przedsiębiorstwa, Holding, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Organisation and management, Structure of company, Holding, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono przykłady elastycznych rozwiązań strukturalnych, mianowicie strukturę hierarchiczną i systemy wysokiej wydajności. Następnie na przykładzie holdingu LGS Group wskazano, że w praktyce rozmieszczenie władzy we współczesnych organizacjach dalekie jest od rozwiązań sugerowanych w literaturze przedmiotu. Zweryfikowano hipotezę, że zwłaszcza ponadnarodowe organizacje mogą odczuwać pokusę stosowania scentralizowanych systemów zarządzania i rozwiązań strukturalnych.

In the article was shown the image of modern, high flexible structural solutions, which could be found in the literature. The thesis was the practice of management enlarges the role which centralized management systems and structures do play. The thesis was verified at the example of LGS Group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Freeland R.F. (2004), Kiedy chaos organizacyjny jest przydatny, "Harvard Business Review Polska", nr 9 (19).
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
  4. Holtbrügge D. (2001), Postmoderne Organisationstheorie und Organisationsgestaltung, DUV, Wiesbaden.
  5. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków.
  6. Hopej M., Kamiński R., Nowak R. (2004), Czy odżywa wiara w centralistyczne zarządzanie ponadnarodowymi gigantami? , (referat wygłoszony w 2004 r. na konferencji organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie).
  7. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Superat J. (2000), Tezaurus kierownictwa, Kolonia Ltd.
  9. Useem M. (1998), Prawdziwa wartość systemów wysokiej wydajności, "Puls Biznesu", 10.02.1998.
  10. Zybala A. (2001), Lokalna niemoc menedżera, Rzeczpospolita, 17-18 listopada 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu