BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Elżbieta
Title
Programowanie neurolingwistyczne a zmiany w kompetencjach menedżerskich
NLP and Changing in Managerial Skills
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 498-504, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kompetencje kierownicze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w procesie zmian, Programowanie neurolingwistyczne (NLP)
Managerial competencies, Enterprise management, Management under change process, Neuro-Linguistic Programming (NLP)
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono wybrane elementy poruszane w koncepcji NLP, które z powodzeniem menedżerowie mogą wykorzystywać do wprowadzania zmian w swoim funkcjonowaniu. Do nich zaliczono zasoby, świadomość, cele, czas, metaprogramy i strategie działania.

In this paper the author has focused on choosing assumption of neuro-linguistic programming (NLP) which helps in implementation changing in the field of managerial skills. The NLP theory is one of the most useful tools in the process of professional development in business. In Author's opinion the most important elements of this conception are: 1) resources, 2) consciousness, 3) outcomes, 4) time, 5) metaprograms, 6) strategies. Each above mentioned points are analyzed in context of obtaining new competences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Deschandol P. (1999), PNL et verte: ancrage et synchronisation, "Action Commerciale", nr 2.
  2. Griffin R. W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  3. Hall C. (2004), Materiały szkoleniowe, Kurs Praktykancki NLP.
  4. Molden D. (1998), Zarządzać z mocą NLP, Neurolingwistyczne programowanie - przewaga nad konkurencją, Wydawnictwo PSB, Kraków.
  5. O'Connor J., Priori R. (2002), NLP i skuteczne sprzedawanie. Programowanie neurolingwistyczne - droga do sukcesu na nowym rynku, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
  6. O'Connor J., Seymour J. (1996), NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
  7. Programowanie Neuro-Lingwistyczne. Nowa technologia osiągania sukcesów (1996), Wydawnictwo Medium, Warszawa.
  8. Widera-Wysoczańska A. (2001), Czas nie ten sam dla wszystkich, "Charaktery", nr 10.
  9. Widera-Wysoczańska A. (2004), Materiały szkoleniowe, Kurs praktykancki NLP.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu