BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Joanna Małgorzata
Title
Rola kadry kierowniczej w przygotowaniu procesu zmian w organizacji - aspekt praktyczny
Role of the Managers in the Preparation of the Change Process : Lessons from Practice
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 505-513, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kadra kierownicza, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w procesie zmian
Managerial staff, Organisational change, Enterprise management, Management under change process
Note
summ.
Abstract
Skuteczność wprowadzania zmian zależy w dużej mierze od umiejętności zarządzania zmianami przez kadry kierownicze przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących roli kadry zarządzającej w procesie zmian organizacyjnych w grupie przedsiębiorstw państwowych na terenie województwa łódzkiego. Autorka wskazała na niewystarczające zaangażowanie w przygotowanie zmian wśród kierownictwa badanych przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim na ograniczoną partycypację kadr niższego szczebla zarządzania.

The ability to manage change successfułly is a key strength of the contemporary enterprise. The article presents results of the studies on the involvement of the managerial staff in the process of change in the group of Polish state companies. It highlights the managerial roles - especially on the initional phase of the change process - that constitute the key factors in successfully managing change. These are set in the context of the traditional approach to theory of management which approves the decision -making roles as the main competence of top management. It appeared to be the case at the examined companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Burnes B. (1992), Managing Change. A Strategic Approach to Organizational Development and Renewal, Pitman, London.
 4. Carr K.D., Hard J.K., Trahant J. W. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
 5. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & S-ka., Warszawa.
 6. Kilman R.H. i in. (1989), Corporate Transformation - Revitalizing Organizations for a Competitive Work, wyd.II, Jossey-Bass Publication, S. Francisco, London, [w:] Z. Mikołajczyk (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice.
 7. Kotter J.P. (1990), A Force for Change: How Leadership Differs from Management, The Free Press, New York, [w:] K.D. Carr, J.K. Hard, J.W. Trabant (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
 8. Kotter J.P. (1996), Leading Change, Harvard Business Press.
 9. Kotter J.P., Heskett J.L. (1996), Managing Change Effectively, CEGOS, Paris, [w:] J. Brilman (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 10. Michalak J. (2004), Partycypacja jako narzędzie pozyskiwania społecznej akceptacji dla zmian organizacyjnych, [w:] Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski, Wyd. KUL, Lublin.
 11. Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice.
 12. Nalepka A., Buła P., Patkaniowski M. (2000), Sposoby pokonywania oporów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? , red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, AE, Wrocław.
 13. Pilcer H. (2000), Sposoby przezwyciężania poczucia zagrożenia wobec zmian w przedsiębiorstwach zintegrowanych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? , red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, AE, Wrocław.
 14. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 15. Sapijaszka Z. (1996), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa.
 16. Strategor (1999), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWN, Warszawa.
 17. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu