BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwoni-Krzeszowska Estera
Title
Style kierowania w organizacjach opierających swój rozwój na współpracy z klientami
Management Styles in Organizations Growing Thanks to Co-Operation with Customers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 514-521, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Styl zarządzania, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Enterprise management, Enterprise development, Management style, Customer Relationship Management (CRM)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie zależności pomiędzy rozwojem współpracy z klientami a stosowanymi stylami kierowania. Zachodzące zmiany w kształtowaniu współpracy z klientami wymagają elastycznego zarządzania, w tym stosowania różnych stylów kierowania. Style te są zależne nie tylko od potencjału samych podwładnych, ale również od sytuacji, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Organizacje, które zatrudniają menedżerów posiadających umiejętności łatwego dostosowania własnego stylu kierowania do zmieniających się warunków, mają większe szanse na odniesienie sukcesu w tym otoczeniu.

Shaping co-operation with customers consists in initiating and fostering a relationship. A variety of episodes (situations) occur in the course of these processes. Dependent on whether these are routine or extraordinary, the processes require different management styles. Their adaptation to the existing conditions determines the development of co-operation and at the same time substantially affects the business success of organizations operating in a dynamic environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. (1971), Corporate Strategy, Penquin Books, Harmondsworth, Middlesex.
 2. Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z. (1997), Skuteczne strategie, Warszawa.
 3. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 4. Goleman D. (2000), Leadership that Gets Results, "Harvard Business Review" marzec/kwiecień, [za:] "Zarządzanie na Świecie", nr 6.
 5. Gregorczyk G. (2000), Niezadowoleni są najcenniejsi, "Businessman", nr 1.
 6. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 7. Krupski R. (2001), Strategie wyodrębnione ze względu na wzrost i rozwój, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 8. Krupski R. (2004), Współpraca z klientami jako rodzaj przewagi konkurencyjnej, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 9. Kożusznik B. (1994), Psychologia w pracy menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFIS PAN, Wrocław.
 11. Piwoni-Krzeszowska E. (2004), Model kształtowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 12. Piwoni-Krzeszowska E. (2001), Zmiany postaw i zachowań pracowników na potrzeby stosowania koncepcji CRM, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, AE, Wrocław.
 13. Sitko-Lutek A. (2002), Decydowanie z partycypacją. Umiejętności współczesnego menedżera, "Personel", nr 6.
 14. Słownik wyrazów obcych (1995), PWN, Warszawa.
 15. Storbacka K., Lehtinen J. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Strategor (2001), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 17. Strużycki M. (2002), Stosunki partnerskie w łańcuchu dystrybucji, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
 18. Winkler W. (2000), Menedżer doskonały? , "Personel i Zarządzanie", dodatek specjalny nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu