BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stosik Aneta
Title
Ewolucja ról menedżerskich w organizacjach entrepreneurskich
The Evolutions of Management Rules in Entrepreneurial Organizations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 522-527, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Osobowość kierownika, Role kierownicze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Managers in a enterprise, Manager personality, Managerial roles, Small business
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Badania miały na celu zanalizowanie cech i zachowań przywódczych organizacji przedsiębiorczych w Polsce. Autorka konkluduje, iż organizacje przedsiębiorcze to firmy działające na wysokim poziomie świadomości co do istoty kapitału intelektualnego, wprowadzania nowych rozwiązań koncepcyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej, na podstawie zasobów niematerialnych. Są to przedsiębiorstwa reprezentujące wysoki poziom umiejętności działania w zmieniających się warunkach otoczenia.

The article presents results of research concerning the management of Polish small and medium sized businesses. It also contains an analysis of entrepreneurship and leadership of Polish company owners and characteristics of a business culture promoting the efficient organization of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice.
  2. Mączyński J. (1998), Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, PAN, Warszawa.
  3. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
  4. Stosik A. (2003), Behawioralne determinanty sukcesu biznesmenów w organizacjach przedsiębiorczych, praca doktorska, AE, Wrocław.
  5. Wawrzyniak B. (1998), Bohaterowie naszych czasów, MBA, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu