BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudoł Tomasz
Title
Kreatywność jako podstawowa cecha zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Creativity as an Essential Feature of Managing a Small and a Medium-Size Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 528-532, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Kreatywność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprise development, Creativity, Small business
Note
summ.
Abstract
W artykule skupiono uwagę na pierwszej fazie rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją L. Greinera, tj. fazie rozwoju przez kreatywność i omówiono przyczyny oraz sposoby przezwyciężania pierwszego kryzysu. Zawarto analizę przygotowań małych i średnich przedsiębiorstw do przejścia z fazy kreatywności do fazy rozwoju przez wytyczne.

The author analyses the first phase of organization growth according to Greiner, i.e. the creativity stage, adjusting Greiner's assumptions to Polish conditions. In the article there is also an analysis of preparations of companies to transition from the creativity stage to the stage of directions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czerska M., Rutka R. (2004), Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Fourier Ch., (1993), Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Podejście praktyczne, Warszawa.
  3. Greiner L.E. (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", July-August.
  4. Skalik J., (1998), Zmiana warunkiem sukcesu. Wyzwania dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 803, AE, Wrocław.
  5. Wawrzynek Ł., Szumowski W., Sudoł T. (2004), Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu