BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bratnicki Mariusz, Majowska Magdalena
Title
Polityka wynagradzania jako czynnik efektywności zarządzania
Reward Policies as a Factor of Management Effectiveness
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 535-541, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka płacowa, Kształtowanie wynagrodzeń
Strategic human resources management, Wage policy, Shaping remuneration
Note
summ.
Abstract
Istniejąca w organizacji strategia wynagrodzeń ma wpływ na to, czy gwałtowne zmiany staną się dla firmy szansą, czy też zagrożeniem. Ważne staje się zrozumienie roli polityki wynagradzania dla organizacji, przesłanek podejmowania decyzji dotyczących motywowania pracowników czy sposobu kształtowania określonego systemu wynagrodzeń. W artykule omówiono rolę polityki wynagradzania w osiąganiu zamierzonych celów strategicznych organizacji. Przedstawiono wskazówki jak kształtować efektywny system wynagrodzeń.

In the present article, the authors made an attempt to improve the general understanding of compensation issues. A full understanding of decision making as far as reward has been highlighted and explained through the examination of the reward policies considered in the light of management effectiveness. The authors focused on the role of the compensation policies in achieving strategic goals set by an organization. Some guidelines of how to create an effective reward system were provided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baeten X. (2004), Strategic Rewards and Reward Strategies, [w:] K. Verweire, Van Den Berghe, Integrated Performance Management: A Guide to Strategy Implementation, SAGE Publicatons, London.
 2. Balkin D.B. (1990), Compensation Strategy for Firms in Emerging and Rapidly Growing Industries, "Human Resource Planning", nr 11.
 3. Balkin D.B., Logan J.W. (1988), Reward Policies that Support Entrepreneurship, "Compensation and Benefits Review" , nr 20.
 4. Balkin D.B., Gomez-Mejia L.R. (1987), Toward a Contingency Theory of Compensation Strategy, "Strategic Management Journal" , nr 8.
 5. Barkema H.G., Gomez-Mejia L. (1998), Managerial Compensation and Firm Performance: A General Research Framework, "Academy of Management Journal", nr 41.
 6. Bloom M. (1999), The Performance Effects of Pay Dispersion on Individuals and Organizations, "Academy of Management Journal", nr 42.
 7. Bloom M., Michel J.G. (2002), The Relationships among Organizational Context, Pay Dispersion, and among Managerial Turnover, "Academy of Management Journal" , nr 45.
 8. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Boyd B., Salamin A. (2001), Strategic Reward Systems: A Contingency Model of Pay System Design, "Strategic Management Journal" , nr 22.
 10. Bratnicki M. (2001), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Brown M., Sturman M., Simmering M. (2003), Compensation Policy and Organizational Performance: the Efficiency, Operational, and Financial Implications of Pay Levels and Pay Structure, "Academy of Management Journal", nr 46.
 12. Buyens D., De Vos A., Malfliet B. (2004), Human Resource Management and Integrated Performance Management: A Mutual Relationship, [w:] K. Verweire, Van Den Berghe, Integrated Performance Management: A Guide to Strategy Implementation, SAGE Publicatons, London.
 13. Chandler G.N., Keller Ch., Lyon D.W. (2000), Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organization Culture, "Entrepreneurship Theory & Practice", nr 1.
 14. Gerhart B., Rynes S.L. (2003), Compensation. Theory, Evidence, and Strategic Implications, SAGE Publications, California.
 15. Gomez-Mejia L. (1992), Structure and Process of Diversification, Compensation Strategy, and Firm Performance, "Strategic Management Journal" , nr 13.
 16. Henderson R.I. (2002), Compensation Management in a Knowledge-based World, Prentice Hall, New Jersey.
 17. Juchnowicz M. (red.), (2000), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
 18. Kerr J (1985) Diversification Strategies and Managerial Rewards: An Empirical Study, "Academy of Management Journal" , nr 28.
 19. Koźmiński A., Piortowski W. (1995), Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 20. Locke E.A., Latham G.P. (2004), What Should we Do about Motivation Theory? Six Recommendations for the Twenty-First Century, "Academy of Management Review", nr 29.
 21. Milkovich G.T., Newman J.M. (1990), Compensation, BPI IRWIN, USA.
 22. Miller D., Lee J. (2001), The People Make the Process: Commitment to Employees, Decision Making, and Performance, "Journal of Management", nr 27.
 23. Montemayor E.F. (1996), Congruence between Pay Policy and Competitive Strategy in High-performing Firms, "Journal of Management", nr 22.
 24. Pennings J.M. (1993), Executive Reward Systems: A Cross-national Comparison, "Journal of Management Studies", vol. 30, issue 2.
 25. Sajkiewicz A. (red.), (1999), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 26. Shaw J.D., Gupta N. Delery J.E. (2002), Pay Dispersion and Workforce Performance: Moderating Effects of Incentives and Interdependence, "Strategic Management Journal".
 27. Werner S., Tosi H.L. (1995), Other People's Money: The Effects of Ownership on Compensation Strategy and Managerial Pay, "Academy of Management Journal" , nr 38.
 28. Wiseman R.M., Gomez-Mejia L.R. (1998), Behavioral Agency Model of Managerial Risk Taking, "Academy of Management Review" , nr 23.
 29. Zahra S.A. (1996), Governance, Ownership and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Impact of Industry Technological Opportunities, "Academy of Management Journal" , nr 39.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu