BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomątowska Barbara
Title
Zmiany w obszarze ocen pracowniczych
The Changes in the Area of Employees' Appraisal
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 542-547, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Ocena pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee appraisal, Employees in enterprise, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zmiany w obszarze ocen pracowniczych, jakie zaszły i będą zachodzić w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw. Wskazano na główne cechy współczesnych systemów ocen pracowniczych i na kierunek zmian. W rozważaniach wykorzystano wyniki badań autorskich nad doświadczeniami polskich przedsiębiorstw w zakresie ocen pracowniczych.

This article shows the changes in the area of employees' appraisal- an important part of Human Resources Management. The changes are constantly taking place in the organization's inside and outside. This situation causes the difference in approach to evaluate of employees in the past and modem companies. This article shows the most important characteristics of modern approach to employees evaluations. In this way, we can see the progress in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
  2. Juchnowicz M., Smyk E. (1999), Ocena pracy i pracowników, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
  3. Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa.
  4. Listwan T. (1993), Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych, "Przegląd Organizacji", nr 3.
  5. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
  6. Smoleński S. (2001), Zarządzanie potencjałem pracowniczym, OPO, Bydgoszcz.
  7. Strużyna J. (1997), Ocenianie pracowników, [w:] Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu