BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna, Pietroń-Pyszczek Agata
Title
Elastyczność zatrudnienia a przeobrażenia w obszarze człowiek-praca
Flexibility of Employment and Transformations in the Area Man-Work
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 548-553, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Elastyczność zatrudnienia, Człowiek a praca, Warunki pracy
Flexible employment, Human and labour, Working condition
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie podstawowych kierunków i przejawów przeobrażeń zachodzących w relacjach człowiek-praca oraz wskazanie problemów, jakie mogą towarzyszyć tym przeobrażeniom w praktyce. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie zatrudnienia i szeroko rozumianych warunków pracy.

Changing circumstances of functioning enterprises do not stay without influence on transformations in the scheme man-work. In the following description changes in this arrangement as well as the associated them problems were considered from perspective of requirements of enlarged flexibility of employment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  2. Borkowska S. (2000), Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Krajowy Urząd Pracy i IPiSS, Warszawa.
  3. Cierniak-Emerych A., Jagoda-Lenartowicz A. (2003), Pracownik daleko, efekty blisko. Rzeczywistość i perspektywy systemu telepracy w Polsce i w innych krajach europy, "Personel i Zarządzanie", nr 13/14.
  4. Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
  5. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
  6. Gąsicki Ł., Gąsicki M. (1997), Słownik terminów ekonomicznych, Wydawnictwo Interfart, Łódź.
  7. Kwiatkowski E., Tokarski T. (1999), Struktura i elastyczność zatrudnienia w Polsce w latach 90, "Ekonomista", nr 4.
  8. Lis S., Santarek K., Strzelczak S. (1994), Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa.
  9. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu