BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolasińska Anna, Gach Daniel (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Wybrane aspekty partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników
Some Aspects of the Participation and Workers Empowerment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 563-572, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Upodmiotowienie pracowników
Employees in enterprise, Personnel participation in management, Empowerment of employees
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie i założenia partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników. W części drugiej przedstawiono wybrane obszary wdrażania upodmiotowienia pracowników oraz uwarunkowania i zasady jego wprowadzania. W części trzeciej zasygnalizowano patologie występujące w partycypacji pracowniczej.

This article presents a few selected aspects of participation and workers empowerment. In the first part of the article authors presents the ideas and assumptions of these managements conceptions. In the next section authors presents the methods and rules of implement empowerment. In the last part of the publication authors describes the threats of the participation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  2. Bieniok H. (2000), Zmiana i ciągłość z perspektywy żaby, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem -ciągłość i zmiana, Materiały konferencyjne, Wrocław.
  3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  4. Friedmann G. (1966), Maszyna i człowiek. Problem człowieka w cywilizacji maszynowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
  5. Janove J. (2005), A 3500- Year - Old Lesson in Delegating, "HRMagazine", March.
  6. Laszczak M. (1999), Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  7. Mikuła B., Potocki A. (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków.
  8. Perechuda K. (red.), (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  9. Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
  10. Wosińska W. (2003), Dwa oblicza eksperta, "Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego", nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu