BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Katarzyna, Grzelczak Agnieszka
Title
Metody interwencyjne dużych grup
Large Group Interventions Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 573-579, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Metody organizatorskie, Twórcze rozwiązywanie problemów, Komunikowanie w grupie, Grupy w przedsiębiorstwie, Zmiany organizacyjne
Organizational methods, Creative solving problems, Communication in a group, Groups in a company, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera przegląd metod interwencyjnych dużych grup (LGI). Są to metody wprowadzania i wspierania zmian z udziałem wszystkich osób, których te zmiany dotyczą. Metoda typu Open Space ma na celu przede wszystkim przedyskutowanie problemów i podejmowanie grupowych decyzji. Metody Future Search i Real Time Strategic Change należą do metod mających na celu grupowe kreowanie przyszłości i planowanie strategii organizacji. Metoda Appreciative Inquiry stosowana jest w celu zaplanowania i wprowadzania zmian przeważnie o charakterze przełomowym.

Modern enterprises operate on a global and competitive market, in an ever-changing environment. Thus new trends in changes and project management appear. Transformation, reorganization or restructuring are the creation and change of a whole new form, function or structure of a firm. Transformation or reorganization are to create a company that is better than before. Project of organization transformation is therefore the profound change of the organization as a whole, not just part of it. The article is a discussion about Large Group Interventions methods (LGI). The term large group interventions was invented in the early 1990s by B.T. Alban and B.B. Bunker, two US-based organizational consultants and academics. Large Group Interventions methods are a label that is applied to many different methods of getting a crowd to come to consensus but not only. The LGI methods are used in Project Change Management. Although there are more than twenty different Large Group Interventions methods. This paper will focus on four of them: Open Space Technology, Future Search, Real Time Strategic Change and Appreciative Inquiry. A lot of the organizations used LGI methods: 3M, Boeing, Ford Motor Company, Guinness, KPMG, Marriott Hotels, Microsoft and Shell. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  2. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
  3. Grzybowska K. (2005), Negatywne zachowania członków organizacji w procesie planowania i wdrażania zmian, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, t. IV, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  4. Hall J., Hammond S., What is Appreciative Inquiry? , http:/ /lib1.store.vip.sc5.yahoo.com/lib/thinbook/ whatisai.pdf.
  5. Judson A.S. (1991), Changing Behavior in Organizations. Minimizing Resistance to Change, B. Blackwell Inc., Massachusetts.
  6. Owen H. (1995), R&D Meetings in Open Space, "R&D Innovator", vol. 4, nr 2.
  7. Seel R. (2001), Anxiety and Incompetence in the Large Group: A Psychodynamic Perspective, "Journal of Organizational Change Management", vol.14, nr 5.
  8. Stephen W.G., Stephen C. W. (1999), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu