BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Janina, Moczulska Marta
Title
Zespoły, zespoły wirtualne a metody zarządzania nimi
The Teams, Virtual Teams and Methods of Management of them
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 619-626, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zespołem ludzkim, Praca zespołowa, Grupy w przedsiębiorstwie, Metody organizatorskie
Team management, Team work, Groups in a company, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono charakter zespołów w nowoczesnych formach organizacji. W części drugiej przedstawiono metody zarządzania zespołem i zespołem wirtualnym. Podkreślono, że stosując zaprezentowane metody w odniesieniu do zespołu, nie należy pomijać kontekstu organizacyjnego i kulturowego. Trzeba dostrzegać i ciągle mieć na uwadze złożoność zjawiska pracy zespołowej w organizacji, niezależnie od jej formy.

In article was showed the character of the teams in modern forms of organization and their creating was showed on method favorable managements and working. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Carletta J., Fraser-Krauss H., Garrod S. (1996), Spcaking Turns in Face-to-face Workplace Groups: The Role of the Communication Mediator, Edinburg and Glasgow.
 2. Durlik I. (2003), Teoria i praktyka zarządzania w warunkach gospodarki globalnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" , nr 8.
 3. Frese M., Zopt D. (1987), Die Einfurung von neuen Techniken verandert Qualifikationsan - forderungen, "Zeitschrift fur Arbeitswissenschaft", nr 41.
 4. Gach D. (2002), Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 5. Grint K. (1997), Fuzzy Management: Contemporary Ideas and Practices at Work, New York.
 6. Hackman J.R. (1990), Groups that Work (and Those that Don't): Creating Conditions for Effective Teamwork, San Francisco.
 7. Katz D., Kahn R. (1978), Social Psychology of Organizational, New York.
 8. Kling R. (1980), Social Analyses of Computing: Theoretical Perspectives in Recent Empirical Research, "Computing Surveys", nr 12.
 9. Lipnack J., Stamps J. (1999), Virtual Teams: The New Way to Work, "Strategy & Leadership", January/February.
 10. Mohrman S.A., Cohen S.G., Mohrman A.M Jr. (1995), Designing Team-based Organizations, San Francisco.
 11. Nicholson N. (1998), How Hardwired is Human Behavior? , "Harvard Business Review", July / August.
 12. Platt L. (1999), Virtual Teaming: Where is Everyone? , " The Journal for Quality & Participation", September/October.
 13. Pomfrett S.M., Olphert E.W., Eason K.D. (1985), Work Organization Implications of Word Processing, [w:] Human-Computer Interaction, red. B. Shackel, Amsterdam.
 14. Tłuchowska M. (2005), Jak zbudować wirtualny zespół projektowy? , http:/ /www.infovide.pl/docs/art/ Malgorzata_Tluchowska_Jak_zbudowac_wirtualny. pdf.
 15. Townsend A., DeMarie S., Hendrickson A. (1998), Virtual Teams: Technology and the Workplace of the Future, "Academy of Management Executive", vol. 12, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu