BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Olga
Title
Ukraina: szybki wzrost gospodarki, ale czy na długo?
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 3, s. 71-73
Keyword
Gospodarka, Przemysł, Rolnictwo, Handel zagraniczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Dochody ludności, Produkcja przemysłowa, Wzrost gospodarczy
Economy, Industry, Agriculture, Foreign trade, Gross domestic product (GDP), People's income, Industrial production, Economic growth
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Pod względem osiąganych wyników gospodarczych, Ukraina plasuje się w ścisłej czołówce Wspólnoty Niepodległych Państw. Według wstępnych danych, w 2003 r. PKB tego kraju wzrósł o 8,5 procent podczas gdy zakładano pierwotnie tylko 4,8 procent Tym niemniej dalszy wzrost nie będzie możliwy bez zdecydowanych reform strukturalnych, zwłaszcza w rolnictwie i sektorze energetycznym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu