BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodecka-Hyjek Angelika (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walczak Maciej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 1, s. 13-17, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Sześć Sigma, Jakość, Modelowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie przez jakość
Six Sigma, Quality, Enterprise modeling, Total Quality Management (TQM)
Note
Zawiera rysunki: [1] Schemat cyklu DMAIC Six Sigma według współczesnego standardu Motoroli, [2] Rozwnięte menu "File" edytora tekstu w angielskiej i polskiej lokalizacji językowej. Zawiera tabelę: [1] Metodyka Six Sigma
Abstract
W niniejszym artykule zawarto informacje na temat TQM oraz standardów Six Sigma. Zaprezentowano etapy postępowania metody Six Sigma. Przedstawiono procedurę poka-yoke jako narzędzie eliminacji błędów w procesach oraz proces wdrożenia poka-yoke w przedsiębiorstwie, a także przykłady rozwiązań poka-yoke.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borcz A. [2002], Technika poka-yoke narzędziem zapobiegania błędom w procesach, „Problemy Jakości", nr 4.
 2. Dvorak P. [1998], Poka-yoke designs make assemblies mistakeproof, "Machine Design", March 10.
 3. Grout J.R. [1997], Mistake-Proofing Production, "Production and Inventory Management Journal", Third Quarter.
 4. Harry M., Schroeder R. [2001], Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Jesionek R. [2004], Ostra statystyka, „Magazyn Kadry Zarządzającej", październik, www.cxo.com.pl.
 6. Jesionek R. [2004], Ostra statystyka, „Magazyn Kadry Zarządzającej", październik, www.cxo.com.pl.
 7. Jing G.G., Ning Li. [2004], Claiming Six Sigma, "Industrial Engineer", Feb. 2.
 8. Lublin J.S. [2001], How to sell your skills when you're linked to a firm's problems, "Wall Street Yournal", Sep. 4.
 9. Martyniak Z. [2001], Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia reengineeringu i zarządzania jakością całkowitą (TQM), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 10. Pandę P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R [2003], Six Sigma, LIBER, Warszawa.
 11. Pojasek R. [1999], Poka-Yoke and Zero Waste, "Environmental Quality Management", 9 (2).
 12. Popławski W. [2003], Six Sigma - sposób na poprawę efektywności, „Echa Spedpolu", archiwum, Grudzień, www. echa.spedpol.com.pl, Accessed 14/02/05.
 13. Robinson H., Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection, Paper presented at the Sixth International Conference on Software Testing Analysis and Review (STAR 1997), data dostępu: 2005.05.19.
 14. Socha S. [2003], Sześć Sigma znaczy tysiąc razy lepiej, „Personel i Zarządzanie", 16-31 października.
 15. Womack J., Jones D. [2001], Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 16. Vasilash G.S.[1995], On Training for Mistake-Proofing, "Production", March.
 17. http://www.themanagementor.com/EnlightenmentorAreas/mfg/QM/pokayoke.htm .
 18. http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/5320/poka-soft.htm .
 19. http://www.campbell.berry.edu/faculty/jgrout/pokayoke.shtml .
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu