BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Stanisław
Title
Gospodarka odpadami opakowaniowymi
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 4, s. 8-12
Keyword
Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych, Opakowania ekologiczne, Opakowania, Gospodarka odpadami, Monitoring zanieczyszczeń środowiska, Recykling
Packaging science, Food packaging, Ecological wrapping, Packaging, Waste management, Monitoring of environmental pollution, Recycling
Abstract
Gospodarka odpadami opakowaniowymi nabiera nowego znaczenia w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 18 grudnia 2003 r. wprowadziła szereg zmian w ustawodawstwie, z myślą o wymogach unijnych. Nowe przepisy regulują również obowiązki sprzedawców i użytkowników odnośnie do gospodarki odpadami opakowaniowymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, póz. 628, art. 3). 1 Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, póz. 638).
  2. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 11 z 2004 r., póz. 97).
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu