BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw : Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 3, s. 21-24, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Small business, Small business financing, Enterprise environment, Comparative analysis
Note
summ.
Country
Małopolska, Śląsk
Malopolska
Abstract
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu czynników otoczenia regionalnego związanych z dostępnością kapitału i wsparcia finansowego w badanym regionie (region Polski Południowej obejmujący województwo małopolskie i śląskie) na rozwój badanych małych i średnich przedsiębiorstw. Losowa próba badawcza obejmowała 109 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jako metodę operacjonalizacji wybrano percepcję menedżerską.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. DASZKIEWICZ N., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i w świetle badań empirycznych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2000, nr 2.
 2. Europe's Changing Financial Landscape: The Financing of Small and Medium-Sized Enterprises, European Investing Bank, Luxembourg 2003 (seria: "Documents" vol. 8, nr 2).
 3. KONECKI K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. KOURILOFF M., Exploring Perceptions of a Priori Barriers to Entrepreneurship: A Multidisciplinary Approach, "Entrepreneurship, Theory and Practice" 2000, vol. 25, nr 2.
 5. KRAJEWSKI K., ŚLIWA J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce - uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 6. LYON D.W., LUMPKIN G.T., DESS G.G., Enhancing--entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process, "Journal of Management" 2000, nr 5.
 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. STRUŻYCKI, PWE, Warszawa 2004.
 8. NOGALSKI B., KARPACZ J., WÓJCIK-KARPACZ A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004.
 9. PORTER M.E. et al, Research Triangle. Clusters of Innovation Initiative. Report, Harvard University, Washington, październik 2001.
 10. Raport roczny 2004, Europejski Bank Centralny, Frankfurt am Main 2005.
 11. SMEs and Access to Finance, "Observatory of European SMEs", 2003, nr 2.
 12. STERNBERG R., LITZENBERG T., Regional Clusters in Germany - their Geography and their Relevance for Entrepreneur ship Activities, "European Planning Studies" 2004, vol. 12, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu