BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dryll Irena
Title
Lekcja "Halemby"
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 3, s. 22 - 23
Keyword
Przemysł wydobywczy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wypadki przy pracy, Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo
Mining industry, Health and safety at work, Accidents at work, Mining industry restructuring, Mining sector
Abstract
Artykuł porusza kwestie bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wspominając tragiczny wypadek w kopalni "Halemba" w 2006 roku, autor zauważa, że ryzyko przy wykonywaniu robót górniczych znacznie się zwiększyło od 1998 roku. Istotny wpływ na to ma restrukturyzacja, której efektem jest zmniejszenie liczby wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza z kierownictwa i dozoru.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu