BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blumsztajn Anna
Title
Doświadczenia krajowych instytucji dialogu społecznego a przyszłość dialogu w jednoczącej się Europie : Seminarium w Warszawie
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 38-39
Keyword
Konferencja naukowa, Polityka społeczna, Dialog społeczny, Instytucje dialogu społecznego
Scientific conference, Social policy, Social dialogue, Social dialogue institutions
Company
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
Abstract
12 marca 2004 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium z okazji X-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, pod w/w tytułem. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi partnerzy z kraju i zagranicy. Materiał niniejszy pokrótce relacjonuje problematykę poruszoną na tym posiedzeniu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu